+90 850 441 38 62 - 90 850 441 3862

U-ETDS nin amacı nedir?

Ülkemizde en çok kullanılan ulaşım biçimi karayoludur. Bundan dolayı kapsamlı bir denetim tüm kullanıcılar için gerekli bir durum oluşturmaktadır. U-ETDS karayolları üzerinde yolcu ve yük taşımacılığının kontrolü konusunda denetimlerin ve bilgilendirmelerin yapılacağı bir sistemdir. Karayollarının ağını göz önüne alırsak zor bir işlem gibi görünebilir fakat U-ETDS ile işlemler hem daha düzenli hemde daha kolay olacak şekilde yapılabilecektir. U-ETDS bu sayede yolcular ve taşınan yükler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bu durumun sonucu olarak bir çok alanda kontroller sistematik ve disiplinli bir şekilde uygulanacaktır. Karayolları üzerindeki bu ağın kurulması hiç kuşkusuz fiziksel yollarında durumu ile alakalı bir çok verinin toplanmasına neden olacaktır.

Karayollarında oluşabilecek güvenlik açıkları sistemin bir sonucu olarak çok daha rahat tespit edilip kısa sürede müdahale edilecektir. Firmaların yolcu veya yük taşıması hususu bir çok açıdan kuralları olan bir konudur. Fakat UETDS den önce bütün verilerin toplanabildiği bir merci yoktu.

Bu sistem ile taşınan her yükün her yolcunun kaydı tutulduğu gibi gerekli durumlarda ilgili kurumlar ile bu bilgilerin paylaşımının yolu açılmakta. Yolcuların güvenliği için son derece kıymetli bir sistem olan U-ETDS ocak 2019 dan itibaren denetimler ile hayatımıza tamamen girecektir. U-ETDS' nin en önemli etkilerinden biriside hiç kuşkusuz geleceğe dair bir çok işlemin planlanmasında çok faydalı olacaktır. Kayıt altına alınan her bir veri gelecek planlar için bir yol haritası oluşturabilecektir.

Bakanlığımıza intikal eden bir kısım müracaatlarda; U-ETDS zorunluluğunun 01 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği, ancak bu konuda firmaların henüz gerekli hazırlıkları tamamlamadıkları ve anılan Yönetmelik hükmünün uygulanması halinde mağdur olabilecekleri belirtilerek, gerekli hazırlıkların sağlanmasını teminen bahse konu Yönetmelik hükümlerine uyma zorunluluğuyla ilgili süre tanınması talep edilmiştir. Bu itibarla A1, A2, B1, B2, D1 ve/veya D2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, U-ETDS sistemine uyum sağlaması ve bahse konu firmaların, anılan Yönetmelik hükümlerinin 01.11.2018 tarihinden itibaren uygulanması halinde yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen; Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uyma zorunluluğunun 02 Ocak 2019 tarihine kadar uygulanmaması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim.

İletişim

Adres

YENİ YAZILIM
TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR BLV. NO: 266 A İÇ KAPI NO: 18 ÇANKAYA ANKARA / TÜRKİYE

Whatsapp

+90 850 441 3862

U-ETDS.com.tr sitesi resmi marka tescilli yazılımıdır. Her hakkı saklıdır. © 2019 - KVK Politikası - Gizlilik Politikası